Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona la categoria de notícies    
 
 

Vigilància de la salut individual

    29/05/2014

La vigilància de la salut té com a objectiu prevenir la influència de les condicions de treball que afecten la salut dels treballadors.

El Departament de Vigilància de la Salut de SIS Prevenció està format per professionals sanitaris, especialistes en Medicina i Infermeria del Treball, que vetllen per la salut de tots els treballadors.

La vigilància de la salut té com a objectiu prevenir la influència de les condicions de treball que afecten la salut dels treballadors.

És imprescindible la realització dels reconeixements mèdics per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si l’estat de salut d’un treballador/a pot constituir un perill per a ell mateix, per altres treballadors, o per altres persones relacionades amb l’empresa o quan així ho estableixi una disposició legal.

La Llei de Prevenció de Riscos laborals, art. 22 estableix que l´empresari està obligat a oferir la revisió mèdica als seus treballadors.

Els reconeixements mèdics seran de caràcter obligatori:

• Quan sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors
• Per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa. Per exemple lloc de treball de conducció.
• Quan ho estableixi una disposició legal.
• Treballadors del conveni construcció (obligatori realitzar el 1r reconeixement mèdic).
• Treballadors exposats a soroll. Consultar condicions.
• Treballadors exposats a agents químics. Consultar condicions.

També, en alguns casos a on es recomana especialment:

• Treballadors de nova incorporació (inicials). Es recomana especialment per conèixer l’estat inicial del treballador/a.
• Poder valorar la incidència del treball sobre la salut, i avaluar l’eficàcia de les mesures de protecció i prevenció.
• Igualment necessaris serien els exàmens de salut per canvi de lloc de treball.
• I després d’una absència prolongada del treball per motius de salut.
 

Gemma Herrero Sas. Infermera DUE Especialista del Treball