Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona la categoria de notícies    
 
 

Què són els riscos psicosocials?

    06/06/2014

La motivació del personal com a millora del rendiment de l’empresa en general

L’OIT-OMS (Organització Internacional del Treball – Organització Mundial de la Salut) defineix els factors psicosocials:

Els factors psicosocials a la feina consisteixen en les interaccions entre el treball, el medi ambient, la satisfacció a la feina i les condicions de la seva organització, per una banda, i per l’altra, les capacitats dels treballadors, les seves necessitats, la seva cultura i la seva situació personal fora del treball; tot això, a través de les percepcions i experiències, pot influir en la salut i en el rendiment i la satisfacció en el treball.

Els riscos psicosocials a la feina han existit sempre, però també és veritat que en els últims anys se n’està parlant molt.
L’exposició als factors d’aquest risc afecten a la salut i provoquen situacions de baix rendiment o d’absentisme laboral a les organitzacions.

Normalment les mesures de prevenció es prenen quan el risc ja s’ha convertit en un problema greu. Per això des de Sis Prevenció volem conscienciar de la importància que té avaluar els riscos psicosocials i fer una planificació de mesures preventives.

Posar mesures preventives augmentarà la qualitat de la activitat del treballador i tindrà efectes positius sobre la seva salut.

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) d’EEUU, presenta com les principals condicions de risc psicosocial:

•La cultura de l’organització: escassa comunicació entre els diferents nivells jeràrquics, manca d’ajuda per a la resolució de problemes i absència de definició d’objectius.

•El rol de treball: expectatives de treball no definides o difícils d’obtenir, excés de responsabilitats o funcions, actuacions contra l’ètica professional, …

•La seguretat i la promoció laboral: inseguretat en el treball, dificultats per al creixement laboral, manca de formació per adaptar-se als canvis amb rapidesa.

•Les relacions interpersonals: ambients socials desfavorables, deficiències relacionades amb el treball en equip, conflictes interpersonals.

•Les condicions ambientals: condicions de treball desfavorables o perilloses: soroll, clima, substàncies tòxiques, …

•El disseny dels treballs: treballs amb un alt nivell de responsabilitat, treballs repetitius o rutinaris, treballs amb excessiva o amb escassa càrrega de treball, absència de control del ritme de treball, …

•L’estil de direcció: nul•la participació en la presa de decisions, poca comunicació i una política contrària a la conciliació de la vida familiar i laboral.