Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona la categoria de notícies    
 
 

Seguretat en els equips de Treball

    17/06/2014

L'empresa és responsable de garantir que es respecten les normes de seguretat laboral.

La seguretat en el treball és responsabilitat de tots. Si bé l'empleat ha de ser conscient de les normes bàsiques de prevenció, de res val el seu esforç si elements com els equips de treball no són segurs al 100%. L'empresa és responsable de garantir que es respecten les normes de seguretat laboral.

En aquest sentit, tots els equips de treball han de complir amb el requerit pel REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, que recull els següents conceptes bàsics:

Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal•lació utilitzats en el treball.

Utilització d'un equip de treball: qualsevol activitat referida a un equip de treball, tal com l'engegada o la detenció, l'ocupació, el transport, la reparació, la transformació, el manteniment i la conservació, inclosa en particular la neteja.

Zona perillosa: qualsevol zona situada a l'interior o al voltant d'un equip de treball en la qual la presència d'un treballador exposat comporti un risc per a la seva seguretat o per a la seva salut.

Treballador exposat: qualsevol treballador que es trobi total o parcialment en una zona perillosa.

Les obligacions generals de l'empresari passen per posar a la disposició dels treballadors els equips de treball adequats al seu treball garantint la seva seguretat i salut durant la seva utilització. A més l'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè els equipaments es conservin durant tot el temps d'utilització.

Una vegada s'ha triat l'equip de treball que més s'ajusta a l'empleat, l'empresari haurà de prendre les mesures necessàries per realitzar una comprovació abans, durant i després de la seva instal•lació i així assegurar que es faci de forma correcta i es garanteixi el seu bon funcionament. Aquesta comprovació serà efectuada per personal competent.

Des de SIS Prevenció, tenim l'objectiu de fomentar i facilitar el compliment efectiu de les obligacions preventives, promovent l'organització de la gestió preventiva per protegir la salut i la seguretat dels treballadors. Contacta amb nosaltres!