Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona la categoria de notícies    
 
 

Equips de protecció individual

    01/07/2014

Si no es tenen en compte poden afectar a la nostra salut.

Un dels factors que influeixen en la nostra salut és la respiració, i en un ambient industrial poden haver-hi riscos per al sistema respiratori. La majoria de vegades imperceptibles, i si no es tenen en compte poden afectar a la nostra salut. Gasos, vapors, pólvores o fums metàl·lics per exemple són partícules que suren en l'aire i que de vegades no veiem ni olorem, però que el nostre sistema respiratori sí que ho percep.

Per protegir-se, els empleats disposen d'un equip específic per disminuir els riscos denominat EPI (equip de protecció individual). Per equip de protecció individual s'entén qualsevol equip destinat a protegir dels riscos que puguin amenaçar la seguretat o salut del treballador en el seu treball. En aquest cas, un dels EPI per tenir en compte seria una màscara amb el filtre de protecció adequat, perfecta per protegir les vies respiratòries.

Els EPI no eliminen els riscos, simplement minimitzen les seves conseqüències i actuen sobre la persona que ho pateix. Cascos de protecció, protecció per a peus i cames, protecció ocular, protecció de les mans o roba de protecció són alguns exemples de EPI’S.

Quan existeix un risc s'haurien d'adoptar les següents mesures per aquest ordre:

1. Evitar el risc (substituir un aparell sorollós)

2. Controlar el risc (tancament antisoroll)

3. Protegir a la persona (protectors auditius)

Segons la pauta d'actuació que marca la Llei als empresaris, prevalen les mesures preventives col·lectives respecte a les individuals. Les mesures de protecció individual s'utilitzaran quan els riscos no puguin evitar-se amb les mesures de protecció col·lectiva (que s'efectuen perquè diversos treballadors evitin un risc de forma simultània).

Les empreses tenen l'obligació d'identificar i avaluar els riscos laborals existents en cada lloc de treball i una vegada identificats, determinar els llocs de treball en els quals s'ha d'utilitzar la protecció individual. És l'obligació de l'empresa perquè d'ella depèn la salut i estat físic i mental del treballador.

Des de SIS Prevenció volem que tant el treballador com l'empresa treballin junts per ajudar a prevenir els accidents i/o malalties professionals. Per exemple, quan el servei de prevenció de l'empresa detecta que hi ha risc de contaminants químics, aquesta ha de proporcionar els EPI’S adequats per a aquell contaminant, per així protegir als treballadors exposats.

Si tens una empresa i vols una formació específica sobre l'ús de’EPI’S o qualsevol altre tema de prevenció de riscos laborals, no dubtis em posar-te en contacte amb nosaltres.

SIS Prevenció, La seguretat de fer bé les coses