Català |  Español
Sis Prevenci
Sant Pon, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

Servei de Prevenció Aliè

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals de 31 de novembre, determina que totes les empreses amb treballadors per compte aliena, estan obligades a realitzar una sèrie d’activitats preventives descrites en la mateixa norma.

De la prevenció de riscos laborals deriven 4 especialitats:

Seguretat en el Treball: és la disciplina preventiva que s’encarrega del conjunt de tècniques i procediments, que tenen com a objectiu eliminar o disminuir el risc de que es produeixin accidents de treball.

Higiene Industrial: és la disciplina preventiva , que ve definida com una tècnica no mèdica de prevenció de malalties professionals.
Per tant mitjançant la higiene, s’identifiquen correctament els factors que poden desenvolupar una malaltia professional en un treballador laboralment exposat a contaminants físics, químics i biològics; i les vies que utilitzen aquests agents per entrar a l’organisme i els possibles efectes nocius que poden causar al treballador.

Ergonomia i Psicosociologia aplicada: disciplina preventiva, que contribueix amb el disseny i avaluació de les tasques, productes, ambients i sistemes per fer-los compatibles amb les necessitats, habilitats i limitacions de les persones.

Vigilància de la salut: disciplina mèdica, que s’encarrega d’estudiar i analitzar la interacció entre els treballadors i les seves condicions de treball amb els objectius de detectar de forma precoç possibles danys per la salut.

El Servei de Prevenció, assessora de totes les activitats de prevenció a l’empresa (relacionades amb les 4 especialitats preventives) per a garantir l’adequada seguretat i salut dels treballadors, realitzant tasques de recolzament i assessorament .