Català |  Español
Sis Prevenci
Sant Pon, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

TPC Targeta Professional del Sector de la Construcció

Poden sol • licitar la Targeta Professional de la Construcció els treballadors que es troben en alta en la seguretat social en el règim especial de treballadors autònoms, i que realitzin activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del vigent Conveni Col • lectiu General del Sector de la Construcció.

Serà requisit imprescindible per obtenir la Targeta haver rebut, com a mínim, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que preveu el referit Conveni Col • lectiu General del Sector de la Construcció