SiS Prevenció utilitza cookies pròpies y de tercers, per a identificar la sessió d'usuari, per a recollir dades estadístiques (Google Analytics) i per mostrar-li publicitat rellevant (videos Youtube).

Premi "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, "REBUTJAR" per a rebutjar-les o "CONFIGURAR"

En cas de rebutjar-les, SiS Prevenció no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES

 

Bàsic de 60 hores (Recurs Preventiu)

 

Durada: 60 hores (40h Teleformació + 20h Presencials)
Preu:  230,00€
Modalitat: Teleformació i Presencial

Dates impartició: 25/02/2023, 03/03/2023 , 18/03/2023 y 29/03/2023, 14/04/2023, 21/04/2023 de 8h a 15h
Lloc d'impartició: SIS Prevenció - Centre de Formació - Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

 

Objectius: Complir amb l'establert al Conveni Col·lectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall (CEM), Construcció, Fusta, Vidre i Rotulació.

Programa Formatiu:

CONCEPTES BÀSICS SOBRE LA SEGURETAT I SALUT.
El treball i la salut. 
Els riscos professionals. 
Factors de Risc.
Danys derivats del treball. 
Els accidents de treball i les enfermetats professionals. 
Altres patologíes derivades del treball.
Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals. 
Deures i obligacions en aquesta materia. 

RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ. 
Riscos lligats a les condicions de seguretat.
Riscos lligats al medi ambient del treball.
La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
Plans d'emergència i evacuació.
El control de la salut dels treballadors. 

RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS
Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
Organització preventiva del treball: «rutines» bàsiques.
Documentació: recollida, el·laboració i arxiu.
Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.)

PRIMERS AUXILIS
Procedimients generals.
Pla d'actuació.

 

Metodologia

La formació de 60 hores de recurs preventiu consta de 20 hores presencials, així com d'un temari de 40 hores de teleformació on caldrà disposar d'un dispositiu electrònic d'accés (tablet / PC / mòbil).

Per obtenir la corresponent certificació del curs caldrà haber s'assistit a totes les hores presencials, haber realitzat tota la teleformació i haber aprovat els testos corresponents.

 

*Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar l'apartat de Bonificacions)

 
 
© 2021-2023   SiS Prevenció