Coordinació d’Activitats Empresarials

Què és la Coordinació d’Activitats Empresarials? Per què és necessària?

La coordinació d’activitats empresarials consisteix a posar en pràctica els mitjans més adequats perquè, quan els treballadors de dues o més empreses coincideixin en un mateix centre de treball, aquestes puguin cooperar entre si a fi de que aquesta concurrència d’activitats no repercuteixi en la seguretat i la salut dels treballadors.

Cal contemplar els riscos del centre i de la seva activitat, els dels treballs efectuats per cadascuna de les empreses concurrents, més els generats per la concurrència de les mateixes, per a poder avaluar la importància i executar les mesures preventives necessàries.

Sovint la coordinació empresarial representa un intercanvi d’informació entre empreses que ha d’arribar sempre al treballador que executarà les tasques encomanades. Per això existeixen diverses plataformes, que per agilitzar aquests tràmits, les empreses involucrades en les tasques han d’aportar la documentació requerida (avaluacions de riscos, formacions dels treballadors, aptituds mèdiques …)

A SIS Prevenció disposem d’un excel·lent equip de tècnics de prevenció que t’assessoraran en matèria de coordinació empresarial. També et podem facilitar el servei de realitzar la coordinació amb les diferents plataformes CAE.

Per ampliar informació sobre la Coordinació d’Activitats Empresarials, contacta amb el nostre Departament Tècnic.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació