Vigilància de la salut – Revisions Mèdiques

En què consisteix l’Especialitat Mèdica?

El Departament de Vigilància de la Salut de SIS Prevenció està format per professionals sanitaris, especialistes en Medicina i Infermeria del Treball, que vetllen per la salut de tots els treballadors. 
La Vigilància de la Salut té com a objectiu prevenir la influència de les condicions de treball que puguin afectar a la salut dels treballadors. 

Des del departament es realitza: 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA

– Assessorament. Estem a la vostra disposició per facilitar-vos l’assessorament necessari sobre qualsevol tema relacionat amb la vigilància de la salut a la vostra empresa; tant a nivell de programacions anuals, com de cites mèdiques, memòries anuals, etc.

– Baixes maternitat. No dubteu en contactar amb nosaltres quan tingueu una situació d’embaràs a l’empresa, i us ajudarem a gestionar la corresponent baixa laboral junt amb la vostra Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.

– Formació. Les infermeres imparteixen una formació de primers auxilis específica i adequada a la vostra empresa. Aquesta formació és teòrica i pràctica, dels temes que més siguin del vostre interès (PAS, PLS, SVB, maniobra de Heimlich, RCP, etc.) i també tenim en compte les vostres peticions com a sector d’activitat (específica per monitors de lleure, entrenadors esportius,  professorat, equips d’emergències d’empresa, etc).
La formació per SIS Prevenció és un dels aspectes més importants de l’activitat preventiva, i els nostres professionals estan molt implicats per tal de que aquesta sigui sempre el màxim d’eficient possible.

– Protocols mèdics. Elaborem els protocols mèdics específics per a cada lloc de treball, en funció dels riscos avaluats pels Tècnics en Prevenció, i contemplats a la l’Avaluació de Riscos Laborals de l’empresa. Aquests protocols contemplen el tipus de revisió mèdica que cal fer al treballador (quines proves i tipus d’analítica).

– Consentiments. Cal que els treballadors signin el consentiment mèdic conforme estan d’acord o no en fer-se la revisió mèdica. Per part de l’empresa aquesta és una de les seves obligacions: passar els consentiments als treballadors. Des del departament de vigilància de la salut es facilita aquest model. La Llei de Prevenció de Riscos laborals, art. 22 estableix que l´empresari està obligat a oferir la revisió mèdica als seus treballadors. 

– Aptitud laboral. Certificat emès per el Metge Especialista en Medicina del Treball conforme el treballador és APTE, APTE AMB RESTRICCIONS o NO APTE per a realitzar les tasques del seu lloc de treball. Aquest certificat s’emet un cop s’ha fet la revisió mèdica i ja es tenen els resultats de les analítiques. L’aptitud laboral té una vigència determinada la qual queda establerta en el protocol del lloc de treball.
 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL 

– Reconeixements mèdics. La realització dels reconeixements mèdics és imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si l’estat de salut d’un treballador/a pot constituir un perill per a ell mateix, per altres treballadors, o per altres persones relacionades amb l’empresa o quan així ho estableixi una disposició legal. 

Els reconeixements mèdics seran de caràcter obligatori: 

 • Quan sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors 
 • Per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa. Per exemple lloc de treball de conducció. 
 • Quan ho estableixi una disposició legal. 
 • Treballadors del conveni construcció (obligatori realitzar el 1r reconeixement mèdic previ a la contractació laboral). 
 • Treballadors exposats a soroll. Consultar condicions. 
 • Treballadors exposats a agents químics. Consultar condicions. 

  També, en alguns casos a on es recomana especialment: 
 • Treballadors de nova incorporació (inicials). Es recomana especialment per conèixer l’estat inicial del treballador/a. 
 • Poder valorar la incidència del treball sobre la salut, i avaluar l’eficàcia de les mesures de protecció i prevenció. 
 • Igualment necessaris serien els exàmens de salut per canvi de lloc de treball. 
 • I després d’una absència prolongada del treball per motius de salut. 

A Sis Prevenció disposem de centre mèdic propi i concertats, així com de personal sanitari propi per la realització de les revisions mèdiques dels treballadors. També podem desplaçar-nos a les vostra empresa per la realització de les mateixes revisions amb la nostra Unitat Mòbil.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació