SiS Prevenció utilitza cookies pròpies y de tercers, per a identificar la sessió d'usuari, per a recollir dades estadístiques (Google Analytics) i per mostrar-li publicitat rellevant (videos Youtube).

Premi "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, "REBUTJAR" per a rebutjar-les o "CONFIGURAR"

En cas de rebutjar-les, SiS Prevenció no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES

 

Curs bàsic PRL 50 hores

 

A qui va dirigit:

A tot treballador que vulgui posseir uns coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals.

 

Objectius:

Adquirir els coneixements teòrics bàsics de la Llei 31/1995 en prevenció de riscos laborals, amb la finalitat que conegui la Llei i prengui consciència de la importància d'incorporar hàbits segurs en el seu lloc de treball.

 

Programació didàctica

Vostè 01 - El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
El treball i la salut.
Els riscos professionals.
Factors de risc.

Vostè 02 - Danys derivats de la feina. Accident de treball i malalties professionals. Altres patologies derivades de la feina
Danys derivats de la feina.
Els accidents de treball i les malalties professionals.

Vostè 03 - Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).
Llei 54/2003, reforma de el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
El Reglament dels serveis de prevenció (RSP).
Altres normes específiques derivades de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Vostè 04 - Riscos lligats a les condicions de seguretat. El lloc de treball
Les eines i les màquines.
L'electricitat.
Els incendis.
Emmagatzematge, manipulació i transport.
Senyalització.

Vostè 05 - Riscos lligats a l'entorn de treball
L'exposició laboral a agents químics.
L'exposició laboral a agents físics.
L'exposició laboral a agents biològics.
El control de el risc.

Vostè 06 - La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
La càrrega de treball.
La càrrega física.
La càrrega mental.
La fatiga.
La insatisfacció laboral.

Vostè 07 - Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
La prevenció i protecció dels treballadors.
La protecció col·lectiva.
La protecció individual.

Vostè 08 - El pla d'emergència
Actuació davant emergències.
El pla d'emergència.

Vostè 09 - El control de la salut dels treballadors
La vigilància de la salut dels treballadors en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.
Objectius de vigilància de la salut.
Les tècniques de vigilància de la salut.
Integració dels programes de vigilància de la salut en el programa de Prevenció de Riscos Laborals.

Vostè 10 - Components implicats en la prevenció de riscos laborals
Organismes internacionals.
Organismes nacionals.
L'empresari i el seu deure de prevenció.
El treballador i les seves obligacions preventives.

Vostè 11 - La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa
Política de prevenció.
Control de les actuacions.
Organització de recursos per a les activitats preventives.

Vostè 12 - Documentació per a la gestió de la prevenció de riscos
Documentació necessària.
Elaboració de la documentació.

Vostè 13 - Primers auxilis
Què són els primers auxilis?
Determinació de el sistema d'emergència.
Socorrisme laboral.
Avaluació primària d'un accidentat.
Principals emergències mèdiques.
Tècniques de reanimació.

 

Avaluació

Aquest curs consta de 3 proves d'avaluació final tipus Test i 3 de tipus Desenvolupament.

 
 
© 2021-2023   SiS Prevenció