SiS Prevenció utilitza cookies pròpies y de tercers, per a identificar la sessió d'usuari, per a recollir dades estadístiques (Google Analytics) i per mostrar-li publicitat rellevant (videos Youtube).

Premi "ACCEPTAR" per autoritzar-ne el seu ús, "REBUTJAR" per a rebutjar-les o "CONFIGURAR"

En cas de rebutjar-les, SiS Prevenció no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Pot obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES

 

Oficis 20 hores Conveni Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

 

Durada: 20h
Preu:  215,00€
Modalitat: Presencial
Properes dates: 14/03/2022, 15/03/2023 
Lloc d'impartició: SIS Prevenció - Centre de Formació - Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

 

PREGUNTA'NS PER LES DATES EN CONCRET DEL OFICI QUE NECESSITIS.

 

Llistat formacions oficis 20 hores Sector de la Construcció:

20h Paleteria

20h Treballs de demolició i rehabilitació

20h Encofrats

20h Ferrallat 

20h Revestiment de guix

20h Electricitat, muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió

20h Lampisteria i instal·lacions de climatització

20h Revestiments exteriors

20h Pintura

20h Paviments i enrajolats

20h Operadors d'aparells elevador

20h Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres

20h Operadors d'equips manuals

20h Treballs d'aïllament i impermeabilització

20h Muntatge d'estructures tubulars

20h Operari d'instal·lacions temporals d'obra i auxiliars: plantes d'aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d'àrids

20h Estabilització d'esplanades i estesa de ferms

20h Col·locació de materials de cobriment

20h Conservació i explotació de carreteres

20h Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos

20h Fonaments especials, sondejos i perforacions

20h Construcció i manteniment de vies fèrries

20h Treballs marítims

20h Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous

20h Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra

20h Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars

20h Treballs de soldadura

20h Muntador d'escaiola, plaques de guix laminat i assimilats

20h Manteniment de maquinària i vehicles.

 

Llistat formacions oficis 20 hores Sector del Metall:

20h Ferrallat

20h Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió

20h Lampisteria i instal·lacions de climatització

20h Instal·lació d'ascensors

20h Operadors d'equips manuals

20h Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica

20h Aïllament i impermeabilització

20h Treballs de muntatge d'estructures tubulars

20h Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries

20h Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció

20h Instal·lacions de telecomunicacions

20h Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles

20h Operadors d'aparells elevadors

 

Llistat formacions oficis 20 hores Sector Fusta:

20h Instal·lador d'elements de fusteria i moble

20h Montador d'estructures de fusta

 

Llistat formacions oficis 20 hores Sector Vidre i Rotulació:

20h Instal·lador de finestres i envidrament

20h Instal·lador de rètols

 

Programa Formatiu:

CONTINGUTS PART COMÚ:

Tècniques preventives.
Mitjans de protecció col·lectiva.
Equips de protecció individual.
Senyalització.

Mitjans auxiliars, equips i eines utilitzades habitualment a les obres de construcció.
Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos generals a les obres de construcció.
Coneixement de l'entorn del lloc de treball. 
Planificació de les tasques des d' un punt de vista preventiu. 
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat.
Simbologia.

Interferències entre activitats.
Activitats similars o successives.

Drets i obligacions.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.

Primers auxilis i mesures d'emergència. 

CONTINGUTS PART ESPECÍFICA: Consultar per cada curs

 

Metodologia

La formació de 20 hores d'ofici és totalment presencial i és obligatòria l'assistència al 100% del curs per poder-ne obtenir el certificat. A la finalització del curs, el formador realitzarà un test del contingut del curs a cada alumne. 


*Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar més informació a l'apartat Bonificacions)

 

 

 
 
© 2021-2023   SiS Prevenció