Conveni Metall NO Obra

C.12 Operaris en treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (20h)
C.09 Operaris en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i assemblatge a fàbriques (20h)
C.09 Operaris en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i assemblatge a fàbriques (20h)

La formació de 20 hores d'ofici és totalment presencial i és obligatòria l'assistència al 100%

Read more