Andamis – Muntatge, desmuntatge i ús

Durada: 6h
Modalitat: Presencial teórico-práctico
Inici:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu Teòric i Pràctic:

1. La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti.
2. La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti.
3. Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o dobjectes.
4. Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament la seguretat de la bastida de què es tracti.
5. Les condicions de càrrega admissible.
6. Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitut a cada alumna/e.

L’alumna/e haurà de portar el dia de la formació els EPI’s habituals que utilitza en el seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, arnés de seguretat i casc).

*les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación