Treballs amb Amiant

Durada: 4,5 hores
Preu: A concretar
Modalitat: Presencial teòric
Inici: A petició
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu:

CONTINGUT:

• Conceptes generals en prevenció de riscs laborals.
• Llei de prevenció de riscos laborals i RD. 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
• Les pràctiques professionals segures, els controls i els equips de protecció.
• Les propietats de l’amiant i els efectes sobre la salut, l’efecte sinèrgic del tabaquisme.
• Els tipus o productes que puguin contenir amiant
• Les operacions que puguin implicar exposició a l’amiant i la importància dels mitjans de protecció per minimitzar-ne l’exposició.
• La funció, elecció, selecció, ús apropiat i limitacions dels equips respiratoris.
• Segons equip utilitzat, les formes i els mètodes de comprovació dels equips utilitzats.
• Els procediments d?emergència.
• Els procediments de descontaminació.
• L’eliminació de residus.
• Les exigències en matèria de vigilància de la salut.

Metodologia:

Curs teòric presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitud a cada alumne/a.

* Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possibilitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu)

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación