Desconnexió Digital

A qui va dirigit:

A totes aquelles persones que per qualsevol motiu, ja sigui personal, professional o empresarial, tenen inquietuds per conèixer com la normativa espanyola regula el dret a la desconnexió digital. També, a aquells professionals que, per les seves responsabilitats directives o gerencials, tenen necessitat de conèixer quines són les obligacions de l’empresa per a l’exercici de el dret a la desconnexió digital dels treballadors, inclosos els llocs de direcció.

També va dirigit als autònoms i les petites i mitjanes empreses que estan abordant el procés de transformació digital.

Objectius:

Conèixer les causes i efectes en la salut ocupacional provocats per l’impacte de la connectivitat en l’ús de les tecnologies en l’àmbit laboral.

Aprofundir en la base jurídica sobre la qual se sustenta la llibertat individual de l’treballador a l’acollir-se a el dret a la desconnexió digital com a eina legislativa, assegurant amb això el respecte a l’descans fora dels temps de treball.

Programació didàctica
Llegir més
Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació