Maquinària de moviment de terres: Mini Pala Carregadora, Retroexcavadora Giratoria, Retroexcavadora Mixta

Durada: 6h
Preu: A concretar
Modalitat: Teòric-pràctic
Inici: A petició
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu:

CONTINGUT TEÒRIC:

Introducció a la prevenció de riscos laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball.
Verificació / control dels dispositius de seguretat que han equipar els equips de treball. RD 1435/1992 i RD 1215/1997 i normes UNE.
Riscos derivats de la utilització de la maquinària d’excavació.
Càrregues. Compactes i granels
Entorn I. Ferma, pendents i despreniments.
Entorn II. Condicions climatològiques.
Entorn III. Riscos elèctrics. Instal·lacions subterrànies.
Limitacions de l’operador.
Definició i classificació de la maquinària d’excavació.
Comandaments i alarmes.
Parametrització / control de l’estabilitat longitudinal i transversal.
Interpretació de la placa de capacitats.
Normes de seguretat. Velocitat crítica.
Tipologia de culleres i implements.
Accions de proveïment.
Accions de canvi d’implement.
Càrrega i descàrrega de gòndola de transport. Bloqueig de xassís.
Manteniment predictiu, preventiu i correctiu

CONTINGUT PRÀCTIC:

Exercicis de maniobrabilitat i circulació.
Transport horitzontal i estiba de materials.
Maniobres en marges i talussos.
Replanteig i realització de rases.
Trencament i manipulació de materials compactes.

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitut a cada alumna/e.

L’alumna/e haurà de portar el dia de la formació els EPI’s habituals que utilitza en el seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant i casc)

*les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación