Oficis 6 hores Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

Properes dates
Conveni Construcció:

6h Instal·lació d’elements de fusteria i moble: 13/05/2024 de 07:30h a 13:30h

6h Treballs Marítims: 14/05/2024 de 15h 21h

6h Paleteria: 05/06/2024 de 8h a 14h

Conveni Metall:

6h Electricitat: 22/05/2024 de 8h a 14h

6h Fontaneria: 23/05/2024 de 8h a 14h

6h Estructures Metàl·liques: 28/05/2024 de 15h a 21h

Durada:

6h

Preu:

150,00€ / 195,00€

Modalitat:

Presencial

Lloc d'impartició:

SIS Prevenció – Centre de Formació – C/Sant Ponç, 2 Local 1 Les Franqueses del Vallès

SIS Prevenció – Centre de Formació – Carrer Ribera del Congost 36b Les Franqueses del Vallès

Lloc d'impartició:

SIS Prevenció – Centre de Formació – C/Sant Ponç, 2 Local 1 Les Franqueses del Vallès

PREGÚNTA'NS PER LES DATES EN CONCRET DEL OFICI QUE NECESSITIS.

Formacions oficis 6 hores del Conveni de la Construcció:

6h Paleteria

6h Treballs de demolició i rehabilitació

6h Encofrats

6h Ferrallat

6h Revestiment de guix

6h Electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió

6h Fontaneria i instal·lacions de climatització

6h Revestiments exteriors

6h Pintura

6h Paviments i enrajolats

6h Operadors d’aparells elevador

6h Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres

6h Operadors d’equips manuals

6h Treballs d’aïllament i impermeabilització

6h Muntatge d’estructures tubulars

6h Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids

6h Estabilització d’esplanades i estesa de ferms

6h Col·locació de materials de cobriment

6h Conservació i explotació de carreteres

6h Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos

6h Fonaments especials, sondejos i perforacions

6h Construcció i manteniment de vies fèrries

6h Treballs marítims

6h Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous

6h Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra

6h Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars

6h Treballs de soldadura

6h Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats

6h Manteniment de maquinària i vehicles.

 

Formacions oficis 6 hores del Conveni del Metall:

6h Ferrallat

6h Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió

6h Lampisteria i instal·lacions de climatització

6h instal·lació d’ascensors

6h Operadors d’equips manual

6h Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica

6h Aïllament i impermeabilització

6h Treballs de muntatge d’estructures tubulars

6h Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries

6h Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció

6h Instal·lacions de telecomunicacions

6h Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles

6h Operadors d’aparells elevadors

Formacions oficis 6 hores del Conveni de la Fusta:

6h Instal·lador d’elements de fusteria i moble

6h Montador d’estructures de fusta

Formacions oficis 6 hores del Conveni del Vidre i Rotulació:

6h Instal·lador de finestres i envidrament

6h Instal·lador de rètols

Programa Formatiu:
Llegir més
Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació