Sector Amianto

L’amiant es va fer servir en grans quantitats a finals del segle passat. Es troba principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, però també formant part d’altres materials en edificis i infraestructures.

A Catalunya s’ha impulsat l’aprovació del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant, el qual es dissenya com un instrument dinàmic que desplegarà les seves accions durant el període 2023-2032.

Pel que fa a les empreses que portin a terme aquestes activitats o operacions amb amiant, cal que donin compliment del Reial decret 396/2006, de 31 de març, per a qualsevol acció de manteniment, neteja, reparació, retirada, substitució, etc., que es decideixi fer sobre un material amb amiant, independement de si l’obra és gran o petita.

Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament de Treball.

També hauran de disposar d’un Pla de Treball genèric o específic aprovat per l’autoritat laboral, on es recullin, entre d’altres aspectes, els procediments que s’aplicaran per als treballs a realitzar, les mesures preventives per limitar la generació i dispersió de fibres a l’ambient i les mesures que cal adoptar, tant per protegir els treballadors que la realitzin com per protegir a la població dels voltants del lloc on es faci.

Si estàs interessat en rebre més informació i assessorament, contactans!

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació