Seguretat en Espais Confinats

Durada: 8h
Preu: A concretar
Modalitat: Presencial teórico-práctico
Inici:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu:

CONTINGUT TEÒRIC:

Introducció
Legislació de referència
Definició d’espai confinat
Tipus d’espais confinats.
Riscos associats a espais confinats.
Riscos generals: riscos mecànics, risc elèctric, caigudes, postures forçades, temperatura, il·luminació deficient, cremades
Riscos específics: asfíxia, incendi i explosió, intoxicació

Mesures de prevenció
Autorització d’entrada i permís de treball
Preparació de l’àrea de treball
Avaluació de l’atmosfera interior (prèvia i durant els treballs)
Ventilació de l’recinte
Equips de treball i formació
Procediments d’emergència i rescat

CONTINGUT PRÀCTIC:

Procediments de treball
Utilització d’EPI i mitjans de protecció col·lectiva.
Tècniques d’entrada i sortida d’un espai confinat
Tècniques d’ascens i descens
Tècniques d’autorescat

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitut a cada alumna/e.

L’alumna/e haurà de portar el dia de la formació els EPI’s habituals que utilitza en el seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, arnés de seguretat ,casc , medidor de gas i opcional si s’utlitza normalment al lloc de treball : trípode i bombona d’oxígen).

*les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación