Específica PRL

Seguretat en Espais Confinats
Seguretat en Espais Confinats

Donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del

Read more
Treballs en alçada
Treballs en alçada

Curs teòric i pràctic presencial. Coneix els riscos i les mesures preventives especifiques per a

Read more
Treballs en atmòsferes explosives ATEX
Treballs en atmòsferes explosives ATEX

Curs teòric i pràctic sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

Read more
Treballs amb Amiant
Treballs amb Amiant

Curs de 20h per a treballadors d'empreses de desamiantado segons norma UNE 171370:1

Read more
Andamis – Muntatge, desmuntatge i ús
Andamis – Muntatge, desmuntatge i ús

Curs teoricopràctic presencial. Serà obligada l'assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un

Read more
Curs de LOTO – Sistemes de bloqueig i senyalització
Curs de LOTO – Sistemes de bloqueig i senyalització

El mètode de treball LOTUS, també conegut com a Bloqueig i Consignació, és el control

Read more