Formació en Riscos Laborals

La formació una de les nostres prioritats

Aquí podràs consultar tota la nostra oferta formativa, separada per àrees i temàtiques. Si estàs interessat/a en algun d’aquests cursos no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

TELCO cursos


Convocatòria oberta

Curs d’Espais Confinats TELCO

Proporcionar els coneixements requerits i estar capacitat per a poder prestar serveis en espais confinats. Conèixer les normes, procediments i mesures preventives per a l'accés, permanència i rescat en espais confinats.

Més Informació
Convocatòria oberta

Curs d’Operacions TELCO

Proporcionar la formació bàsica en PRL del sector TELCO. Identificar l'origen i les causes dels riscos associats al sector. Conèixer les normes i mesures preventives per a desenvolupar l'activitat de manera segura.

Més Informació
Convocatòria oberta

Curs de Risc Elèctric TELCO

Proporcionar els coneixements requerits i estar capacitat per a poder prestar serveis com a treballador "autoritzat" respecte a risc elèctric.

Més Informació
Convocatòria oberta

Curs d’Altures TELCO II

Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així com els procediments de treball i l'ús dels EPIs. Dirigit a qualsevol treballador del sector de les Telecomunicacions exposat a risc de caiguda d'altura que faci treballs en torres d'antena, pals i cobertes sense protecció.

Més Informació
Convocatòria oberta

CURS D’ALTURES TELCO I

Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així com els procediments de treball i l'ús dels EPIs. Dirigit a qualsevol treballador del sector de les Telecomunicacions que desenvolupi tasques a altures superiors a 2m d'altura en escales manuals, escales fixes, bastides, pals de fusta, pals de formigó i cobertes amb protecció.

Més Informació

Convenis obra


Convocatòria oberta

Bàsic de 60 hores (Recurs Preventiu)

La formació de 60 hores de recurs preventiu consta de 20 hores presencials, així com d'un temari de 40 hores de teleformació on haurà de disposar d'un dispositiu electrònic d'accés (tauleta / PC / mòbil).

Més Informació
Convocatòria oberta

Oficis 20 hores Conveni Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

Formació Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció - TPC. Curs de 20 hores presencials.

Més Informació
Convocatòria oberta

Oficis 6 hores Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

Formació Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció - TPC. Curs de 6 hores presencials.

Més Informació

Formació 10 hores Personal Directiu

Formació Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció - TPC. Curs de 10 hores En línia. Específic per al REA.

Més Informació
Convocatòria oberta

Formació metall 4 hores reciclatge

Formació Homologada per la Fundació Laboral del Metall. Curs de 4 hores presencials.

Més Informació

Específica PRL


Convocatòria oberta

Seguretat en Espais Confinats

Donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, és fonamental formar als treballadors perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte confinat i la gravetat dels riscos existents.

Més Informació
Convocatòria oberta

Treballs en alçada

Curs teòric i pràctic presencial. Coneix els riscos i les mesures preventives especifiques per a fer treballs en altura.

Més Informació
Convocatòria oberta

Treballs en atmòsferes explosives ATEX

Curs teòric i pràctic sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.

Més Informació

Treballs amb Amiant

Curs de 20h per a treballadors d'empreses de desamiantado segons norma UNE 171370:1

Més Informació

Andamis – Muntatge, desmuntatge i ús

Curs teoricopràctic presencial. Serà obligada l'assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per a donar l'aptitud a cada alumna/e.

Més Informació

Curs de LOTO – Sistemes de bloqueig i senyalització

El mètode de treball LOTUS, també conegut com a Bloqueig i Consignació, és el control de fonts d'energies perilloses. Dins d'aquestes energies no sols trobem l'Elèctrica, sinó que tenim a més tenim: energia Mecànica, energia Pneumàtica (aire a pressió) o Gas.

Més Informació

Equips de treball


Convocatòria oberta

Carretons Elevadors: carretó frontal , carretó retràctil, apilador elèctric

CONTINGUT TEÒRIC Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball. Verificació / control dels dispositius de seguretat que han d’equipar els equips de treball. RD 1435/1992 i RD 1215/1997 i normes UNE. Informació i tipus de carretons. Mentalització general sobre riscos accidents, seguretat. Conceptes bàsics d’ús habitual. Legislació bàsica. Símbols i pictogrames. Descripció...

Més Informació
Convocatòria oberta

Plataformes Elevadores Mòbils de Personal: Braç articulat i tisora

Curs teoricopràctic presencial. És obligada l'assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per a donar l'aptitud a cada alumne.

Més Informació
Convocatòria oberta

Pont Grua

Curs teoricopràctic presencial. És obligada l'assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per a donar l'aptitud a cada alumne.

Més Informació

Maquinària de moviment de terres: Mini Pala Carregadora, Retroexcavadora Giratoria, Retroexcavadora Mixta

Curs teoricopràctic presencial. És obligada l'assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per a donar l'aptitud a cada alumne.

Més Informació

Camió Autocàrrega

Curs teoricopràctic presencial. És obligada l'assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per a donar l'aptitud a cada alumne.

Més Informació

Autoprotecció i Emergències


Convocatòria oberta

Autoprotecció: Primers Auxilis, Suport Vital Bàsic i DEA

Introducció a la cultura de l’autoprotecció (conceptes de perill, autoprotecció i prevenció). Situacions d’emergència més freqüents i la seva mecànica PAS (Protegir, Avisar i Socórrer) PLS (Posició Lateral de Seguretat) SVB (Suport Vital bàsic) RCP (Reanimació cardiopulmonar) OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany) Demostració de Desfibril·lació Externa Automatitzada (DEA) Pràctiques amb maniquís i DESA *les empreses amb...

Més Informació
Convocatòria oberta

Curs EPI Equips de Primera Intervenció

Curs presencial. L'alumna/e haurà de venir amb roba còmoda de cara a la realització de la part pràctica (buidatge d'extintors i utilització de mànegues) i calçat de seguretat.

Més Informació

Curs ESI Equips de Segona Intervenció

Curs presencial. L'alumna/e haurà de venir amb roba còmoda de cara a la realització de la part pràctica (buidatge d'extintors i utilització de mànegues) i calçat de seguretat.

Més Informació

Altres PRL


Desconnexió Digital

A totes aquelles persones que per qualsevol motiu, ja sigui personal, professional o empresarial, tenen inquietuds per conèixer com la normativa espanyola regula el dret a la desconnexió digital.

Més Informació

Curs bàsic PRL 50 hores

Adquirir els coneixements teòrics bàsics de la Llei 31/1995 en Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat que conegui la Llei i prengui consciència de la importància d'incorporar hàbits segurs en el seu lloc de treball.

Més Informació

Curs bàsic PRL 30 hores

Adquirir els coneixements teòrics bàsics de la Llei 31/1995 en Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat que conegui la Llei i prengui consciència de la importància d'incorporar hàbits segurs en el seu lloc de treball.

Més Informació

Manipulació d’aliments

La manipulació dels aliments Conceptes bàsics. La formació del manipulador d’aliments. Obligacions del manipulador d’aliments. Sistema d’Autocontrol basats en els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) Definició de Sistema APPCC. Aplicació de el Sistema APPCC. L’equip d’APPCC. Perills en els aliments La cadena alimentària. Tipus de perills. Mesures preventives. Les malalties de transmissió Alimentària. mesures...

Més Informació

Conveni Metall NO Obra


C.12 Operaris en treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (20h)

1. PART COMUNA O TRONCAL 1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn: Regs i mesures preventives. Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les labors des d’un punt de vista preventiu. Emmagatzematge i trobada de materials. Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia. Ordre i neteja. Senyalització. Trànsit pel...

Més Informació

C.09 Operaris en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i assemblatge a fàbriques (20h)

La formació de 20 hores d'ofici és totalment presencial i és obligatòria l'assistència al 100% del curs per a poder obtenir el seu certificat. A la finalització del curs, el formador realitzarà un test del contingut del curs a cada alumne.

Més Informació