Pont Grua

Durada: 6h
Preu: A concretar
Modalitat: Teòric-pràctic
Inici: A concretar
Lloc d’impartició: A concretar

Programa Formatiu:

CONTINGUT TEÒRIC:

Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball.
Verificació / control dels dispositius de seguretat que han d’equipar els equips de treball. RD 1435/1992 i RD 1215/1997 i normes UNE.
Unitats de càrrega. Generalitats i aplicacions.
Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
Riscos derivats de l’utilització dels Ponts Grua. EPI’S. normes de Seguretat.
Tipologia de Ponts Grua.
Descripció dels elements constitutius dels Ponts Grua.
Identificació dels dispositius de seguretat, limitadors, finals de carrera i cèl·lules anticol·lisió, etc.
Classificació i especificacions d’elements d’aprehensió. CMU Específica.
Operacions Trasllat de càrregues.
Senyalètica gestual necessària per dirigir les maniobres amb Ponts Grua. RD 485/1997.

CONTINGUT PRÀCTIC:

Check-list dels elements i dispositius de seguretat de l’equip.
Familiarització amb els comandaments, dispositius i funcions.
Exercicis de desplaçament i situació de el Pont Grua.
Exercicis d’aprehensió i trasllat de càrregues.

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitut a cada alumna/e.

L’alumna/e haurà de portar el dia de la formació els EPI’s habituals que utilitza en el seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant i casc)

*les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación