Camió Autocàrrega

Durada: 6h
Preu: A concretar
Modalitat: Teòric-pràctic
Inici: A concretar
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu:

CONTINGUT TEÒRIC:

• Presentació del Curs
• Cronograma i objectius de l’Itinerari Formatiu.
• Verificació/control dels dispositius de seguretat que han d’equipar els equips de treball. RD 1435/1992 i RD 1215/1997.
• Unitats de càrrega. Generalitats i aplicacions.
• Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
• Riscos derivats de la utilització de les grues d’autocarrega.
• Tipologia de grues d’autocarrega.
• Descripció dels elements constitutius de les grues d’autocarrega
• Variables de lentorn.
• Passos a seguir en la confiscació de les càrregues i CMU.
• Riscos a l’amarratge.
• Tipologies d’eslingues.
• Moviments fonamentals.
• Dispositius de seguretat i EPIS.
• Limitadors i finals de carrera.
• Senyalètica gestual necessària per dirigir les maniobres amb Grues d’Autocàrrega. RD. 485/1997.
• Normes de seguretat. Check-list d’elements de seguretat.
• Control Aptitud teòrica.

CONTINGUT PRÀCTIC:

• Check-list dels elements i dispositius de seguretat dels equips.
• Familiarització amb els comandaments, dispositius i funcions.
• Exercicis de desplaçament i situació.
• Exercicis d’aprehensió de càrregues.
• Accions d’eslingat de càrregues.
• Control daptitud pràctica.

Metodologia:

Curs teoric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test al finalitzar la jornada per donar l’aptitud a cada alumne.

L’alumne ha de portar el dia de la formació els EPI habituals que utilitza al seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, arnès de seguretat i casc)

* Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possibilitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu)

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación