Carretons Elevadors: carretó frontal , carretó retràctil, apilador elèctric

Durada: 6h
Preu: A concretar
Modalitat: Teòric-pràctic
Properes dates:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu:

CONTINGUT TEÒRIC

Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball.
Verificació / control dels dispositius de seguretat que han d’equipar els equips de treball. RD 1435/1992 i RD 1215/1997 i normes UNE.
Informació i tipus de carretons.
Mentalització general sobre riscos accidents, seguretat.
Conceptes bàsics d’ús habitual.
Legislació bàsica.
Símbols i pictogrames.
Descripció general de les parts de la màquina.
Condicions dels llocs de treball.
Operacions de càrrega de combustible.
Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d’elevació, abast de braç, gràfics de càrrega.
Estabilitat del conjunt.
Conducció en buit i amb càrrega.
Operacions d’elevació.
Utilització d’accessoris per a unitats de càrrega específiques.
Càrregues oscil·lants.
Elevació de persones.
Tipus de prestatgeries, sistemes d’emmagatzematge.
Passadissos de maniobra, tràfic amb vianants.
Ús de vies públiques.
Control diari.
Manteniment preventiu.
Manual de l’operador facilitat pel fabricant.
Equips de protecció individual.
Estacionament en aparcament.
Procediments a seguir en cas de situació de risc.
Coneixement dels riscos derivats de l’ús indegut.
Coneixement dels elements i components de seguretat dels vehicles de manutenció.
Coneixement i manteniment diari dels carretons de manutenció.

CONTINGUT PRÀCTIC:

Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques. Manteniment, comandaments, plaques, manuals.
Comprovació de posada en marxa, direcció frens, clàxon, etc.
Maniobres sense càrrega, desplaçament en les dues direccions, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes.
Maniobres similars amb càrregues.
Col·locació i retirada de càrregues en prestatgeries, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure.
Gràfic de càrregues.

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitud a cada alumne.

L’alumne haurà de portar el dia de la formació els EPIs habituals que utilitza en el seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant).

*Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-seaquesta formació (consultar més informació a l’apartat Bonificacions).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación