Plataformes Elevadores Mòbils de Personal: Braç articulat i tisora

Durada: 8h
Preu: A concretar
Modalitat: Teòric-pràctic
Dates:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

Programa Formatiu:

CONTINGUT TEÒRIC:

Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball.
Verificació / control dels dispositius de seguretat que han d’equipar els equips de treball. RD 1435/1992 i RD 1215/1997 i normes UNE. Riscos derivats de la utilització de les Plataformes Elevadores (tisora i articulada). Risc elèctric, condicionants de l’entorn, Equips de Protecció Individual.
Recomanacions de seguretat per a la utilització segura de les PEMP’S (Tisora i articulada).
Definició i classificació de les Plataformes Elevadores (tisora i articulada).
Descripció i característiques de la Plataforma Elevadora (tisora i articulada).
Utilització de la plataforma. No automotrius i automotrius.
Emplaçament de treball. Abalisat, funció de la guia, senyalètica gestual.
Parametrització / control de l’estabilitat longitudinal i transversal. Interpretació de la placa de capacitats.
Comprovacions i recomanacions en el moment de la posada en marxa segons normes Europees.
Comprovacions generals periòdiques. Check-list de seguretat.
Dispositius de seguretat segons RD. 1215/1997 i normes UNE.
Control aptitud teòrica.

CONTINGUT PRÀCTIC:

Comprovacions abans de la posada en marxa. Check-list de seguretat.
Comandaments superiors i inferiors.
Emplaçament i circulació amb la Plataforma Elevadora (tisora i articulada).
Exercicis de senyalètica gestual.
Posicionament ergonòmic en la cistella de treball.
Control aptitud pràctica.

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test en finalitzar la jornada per donar l’aptitut a cada alumne.

L’alumne haurà de portar el dia de la formació els EPI’s habituals que utilitza en el seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, aconsellable arnés de seguretat i casc)

*Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (veure més informació a l’apartat de Bonificacions).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación