Oficis 20 hores Conveni Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

Properes dates
Construcció:

14h Troncals: 03/06/2024 de 8h a 15h i 04/06/2024 de 8h a 15h

6h Específiques: 05/06/2024 de 8h a 14h (Paleteria)

Metall:

14h Troncals: 20/05/2024 de 8h a 15h i 21/05/2024 de 8h a 15h

6h Específiques:  23/05/2024 de 8h a 14h (Fontaneria)

28/05/2024 de 8h a 14h (Estructures Metàl·liques)

Durada:

20h

Preu:

20h Construcció/ Metall: 260,00 €/Alumne

20h Electricitat: 325,00€ /Alumne (Mínim 3 treballadors)

Modalitat:

Presencial

Lloc d'impartició:

SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

PREGUNTA'NS PER LES DATES EN CONCRET DEL OFICI QUE NECESSITIS.

Llistat formacions oficis 20 hores Sector de la Construcció:

 • 20h Paleteria
 • 20h Treballs de demolició i rehabilitació
 • 20h Encofrats
 • 20h Ferrallat
 • 20h Revestiment de guix
 • 20h Electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
 • 20h Lampisteria i instal·lacions de climatització
 • 20h Revestiments exteriors
 • 20h Pintura
 • 20h Paviments i enrajolats
 • 20h Operadors d’aparells elevador
 • 20h Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres
 • 20h Operadors d’equips manuals
 • 20h Treballs d’aïllament i impermeabilització
 • 20h Muntatge d’estructures tubulars
 • 20h Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids
 • 20h Estabilització d’esplanades i estesa de ferms
 • 20h Col·locació de materials de cobriment
 • 20h Conservació i explotació de carreteres
 • 20h Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos
 • 20h Fonaments especials, sondejos i perforacions
 • 20h Construcció i manteniment de vies fèrries
 • 20h Treballs marítims
 • 20h Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous
 • 20h Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra
 • 20h Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars
 • 20h Treballs de soldadura
 • 20h Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats
 • 20h Manteniment de maquinària i vehicles.

Llistat formacions oficis 20 hores Sector del Metall:

 • 20h Ferrallat
 • 20h Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
 • 20h Lampisteria i instal·lacions de climatització
 • 20h Instal·lació d’ascensors
 • 20h Operadors d’equips manuals
 • 20h Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica
 • 20h Aïllament i impermeabilització
 • 20h Treballs de muntatge d’estructures tubulars
 • 20h Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
 • 20h Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
 • 20h Instal·lacions de telecomunicacions
 • 20h Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles
 • 20h Operadors d’aparells elevadors

Llistat formacions oficis 20 hores Sector Fusta:

 • 20h Instal·lador d’elements de fusteria i moble
 • 20h Montador d’estructures de fusta
 • Llistat formacions oficis 20 hores Sector Vidre i Rotulació:
 • 20h Instal·lador de finestres i envidrament
 • 20h Instal·lador de rètols
Programa Formatiu:
Llegir més
Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació