Avaluacions específiques

Sovint els treballadors es desplacen a altres centres de treball que no són els seus habituals perquè alguna empresa client subcontracta dels nostres serveis.

Quan fem tasques fora del nostre centre de treball habitual poden sorgir noves situacions que donen lloc a nous riscos. En aquest cas caldrà avaluar aquest “nou” lloc de treball per tal d’aplicar les noves mesures preventives pertinents.

Sovint aquesta avaluació específica és un document necessari per a la correcta coordinació d’activitats empresarials entre empreses.

Si la vostra empresa es troba en aquesta situació, SIS Prevenció elaborarà aquesta nova avaluació específica de riscos.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Tècnic.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació