Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o, si escau, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’hi han d’incloure, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la justificació tècnica corresponent, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció que preveu l’estudi o l’estudi bàsic.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de linici de lobra, pel Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant lexecució de lobra.

El pla de seguretat i salut a la feina constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, si escau, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva.

El contractista podrà modificar-lo en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del Coordinador.

A SIS Prevenció estem especialitzats en tots els sectors d’activitat que pertanyen a OBRA (construcció, metall, fusteria) i disposem d’un departament específic des del qual es coordinen tots els serveis:

Coordinació de Seguretat i Salut

  • Plans de Seguretat i Salut
  • Inscripció al REA
  • Formacions específiques de convenis dobra.
  • Visites a obra
  • Plans d’actuació COVID19 per a obra

Posem a disposició de la vostra empresa un equip humà, professional, eficient i degudament format per poder assessorar-vos en tot el que necessiteu.

Truca’ns i informa’t.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació